Loome viljakat pinnast ideede tärkamiseks ja kasvamiseks

TIFC (Tammo Industries for Future Communities) on pereettevõte, mille südames on toetada tuleviku kogukondade arengut läbi suurte ja väikeste äride. Meie igapäevaseid ning pikaajalisi ettevõtmisi ühendab kestlik mõtteviis.

Tuleviku kogukonnad –
miks me hoolime?

Väärtuspõhised võrgustikud ühendavad inimesi pikaajaliselt

Tehnoloogia on tänaseks oluliselt muutnud seda, kuidas inimesed suhestavad end ümbritseva ruumi ning võimalustega. Valik, kuhu panustada oma aega, lähtub üha rohkem väärtustest. Jagatud väärtustega ettevõtmised ühendavad tuleviku kogukondi ning kujundavad neid uutmoodi. TIFCi missiooniks on toetada nende kogukondade arengut, mis annavad meie inimestele, klientidele, sõpradele, koostööpartneritele ning pereliikmetele tähendusrikkuse.

Meie tegemisi ühendab uudishimu ja kestlik mõtteviis

Uudishimu kui tahe kasvada ja areneda

Oleme avatud uutele põnevatele ideedele, nii suurtele kui väikestele. Otsime pidevalt viise, kuidas panustada parema tuleviku arengusse, innovaatilistesse lahendustesse ning tulevastele põlvkondadele hea elukeskkonna kujundamisse.

Kestlik mõtteviis kui pikaajalise edu alus

TIFCis on meie tegutsemise põhiväärtuseks kestlik mõtteviis. Panustame iga päev, et meie ettevõtted, investeeringud ja perekonna areng oleksid pikaajalise positiivse mõjuga nii keskkonnale kui inimestele.

Saame tuttavaks

TIFC on Tammode perekonnale kuuluv family office tüüpi ettevõte. TIFC sai alguse pärast seda, kui perekonna ettevõtluse tugitalad – tööstusettevõtted Estanc ja Tammer – olid jõudnud 2022. aastal 30nda tegevusaasta täitumiseni.

Meie eesmärk on laiendada pereettevõtluse tegevust, luua süsteemne ja kestlik panus ühiskonda ning seeläbi tõsta perekonna tulevaste põlvkondade motivatsiooni panustada ühistesse ettevõtmisesse ning TIFCi edasi viia.

Sul on idee koostööks või soovid rohkem teada saada meie tegevustest?