tifc-tammo-pere

TIFC saamise lugu

Äsja, 2023. aasta mais, sai oma lõppvaatuse “Succession” (“Pärijad”), üks läbi aegade kõige menukamaks kujunenud HBO telesarjasid. Sari pakkus nelja hooaega hingematvalt emotsionaalseid draamasid ja sissevaadet pereettevõtluse nüanssidesse.

Kas meie pereettevõtluse lugu on midagi sarnast?

2021. aastaks olid meie peres juba ligi kolm kümnendit tegutsenud kaks tööstusettevõtet – Estanc ja Tammer. Just sellel verstapostil otsustasime koostada perekonna harta ja luua pere holding-ettevõtte.

Tegime seda kahel eesmärgil. Esiteks, et luua selgus teisele põlvkonnale tuleviku osas ja teiseks, et panna paika pikem perekonna nägemus ettevõtluseks ning luua võimalused selle ellu viimiseks.

Estanci asutamise (1992) ja TIFCi loomise (2021) vahepeale jäi väga palju eriilmelisi sündmusi. Usun, et kui eelmainitud “Succession” sarja oleks vaadanud ükskõik milline meie 2. põlvkonna pereliige, siis vaieldamatult oleks ta mingil hetkel tundnud torget, mis oleks meenutanud mõnd enda läbielatud kogemust pereettevõtluse kujunemise loos.

Meie lugu on olnud täis õppimist:

  • Õppimist selle kohta, kuidas teha ettevõtlust taasiseseisvunud ja kasvuraskustes noores demokraatias
  • Kuidas kasvatada edukalt eksportivaid ettevõtteid
  • Kuidas kasvatada kestlikuid ning oma töötajatest hoolivaid ettevõtteid
  • Kuidas peaksid selle juures kujunema peresuhted, kuidas peaks välja nägema jätkusuutlikkus pereettevõtluses ning millised rollid ning vastutused on selleks vajalikud.

2021. aastaks olid meie pere 1. põlvkonna asutatud ettevõtted saanud täiskasvanuks. Seejuures oli ka meie perekonna asutajapõlvkond valmis usaldama tõrviku järgmisele. Põlvkondade vahel vastutajate ringi laiendamisel on asutajad jäänud muidugi jätkuvalt seotuks. See tähendab käidud raja najal saadud teadmiste ja kogemuste peegeldamist ning nõustamist. Nüüd aga lubatakse järgneva põlvkonna häälel tähtsate äriliste otsuste tegemisel esile tõusta.

Pere nõukogu asutamine.

Perekonna harta koostamisega asutasime ka pere nõukogu, millest sai pereettevõtluse aluselisim otsustuskogu. Täna moodustavad selle 8 liiget – kuus last teisest põlvkonnast ning nende vanemad. Koos harta ja nõukoguga valmis ka meie visiooni sõnastus. Soovime luua oma tegevusega viljaka pinnase ideede tärkamiseks, mis aitaksid kaasa tuleviku kogukondade arengus.

Meie jaoks oli ülimalt oluline alustada just visiooni sõnastamisest, et oleks selge, miks me pereettevõttesse ühiselt panustame. Visiooni sõnastamisele on järgnenud kaks aastat kontseptuaalset tööd ning kui sina lugejana oled saabunud siia seda lugu lugema, oleme järelikult vahepeal stardipakule jõudnud.

See värske mineviku ja tuleviku vahet tähistav stardipakk ei muuda meie ajalugu ega kavatsusi ka edaspidi hoolitseda selle eest, mis tõi selle perekonna tänasesse päeva. Küll aga tähendab kõlav stardipauk seda, et edaspidi püüame oma tegevusi laiendada selge fookusega. Püüame laieneda terviklikult, kestlikult ja inimeste tähendusrikka elu elamise põhimõtet järgides. Kuigi tahame jõuda hajutatud riskidega ning varaliselt senisest veelgi edukama ettevõtluseni, siis me ei tunne, et meil oleks kiire.

Oleme võtnud endale eesmärgiks saada ettevõtteks, mille tegevuse kaudu võiks identifitseerida ja defineerida seda, kuidas family-office tüüpi ettevõtlust tehakse. Meile tundub, et selles vaates ei ole kiirustamine aktsepteeritav.

Sellel teel on võimalusi libastuda ja kukkuda rohkem, kui õnnestuda ja võidukalt finišisse jõuda. Kuid usume, et see mis on meid hoidnud siiani, hoiab meid ka edaspidi.

Sari “Succession” lõppes mõtlemapaneva kaadriga, kus keskses rollis perepoeg mõtles oma tuleviku peale. Tunneme, et meie perekonnal on läinud õnneks ületada TIFCi loomisega sild mineviku ja tuleviku vahel. Edaspidine saab olema tegutsemise ahel, mis loodetavasti motiveerib meie lapsi, lapselapsi ja järgnevaid põlvi edasi viima seda, millega me täna tegeleme. Soovime, et pereettevõtlus kui tegevus võiks aidata neil elada tähendusrikkaid elusid keskkonnas, mis on parem kui see, milles elame meie täna.